Požární ochrana přehledně, jak nikdy jindy

18.09.2015 12:24

Už ani nevím, kolik klientů po mě chtělo zajistit požární ochranu a to nejčastěji jedním z následujících způsobů:

  1. vypracováním požárního řádu;
  2. provedením školení o požární ochraně;
  3. provedením kontroly požární ochrany.

Plyne mi z toho jedna věc. Čeští podnikatelé, zpravidla ti menší, často vůbec netuší, o čem že to ta požární ochrana vlastně je. Pro všechny takové, jsem připravil schematické znázornění základních povinností na úseku požární ochrany.

Níže uvedené schémátko Vás seznámí se základními povinnostmi podnikajících fyzických osob a právnických osob, na úseku požární ochrany. Skutečně to není jen o vypracování dokumentace.

Pokud nechcete ponechat nic na náhodě a oheň udržet na uzdě, kontaktujte mě a já už Vám správný směr ukáži.

Kontakt

Ing. Vít Hofman - BOZP, PO IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
V Teničkách 620
686 01 Uherské Hradiště
+420 730 732 751 info@bezpecnostpraceuh.cz