Hlášení závad v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Formulář slouží pro možnost anonymního ohlášení závad a negativních skutečností v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ze strany přímo zaměstnanců firem, aby mohlo být na tyto závady reagováno a mohla být sjednána náprava.

Kontakt

Ing. Vít Hofman - BOZP, PO IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
V Teničkách 620
686 01 Uherské Hradiště
+420 730 732 751 info@bezpecnostpraceuh.cz